Koiran lonkkavika eli lonkkadysplasia

02.07.2023

Kasvuympäristö, ruokinta vaikuttavat koiran kasvuun. Koiran nivelet ja luusto kehittyvät aina 12kk ikään saakka, mitä suurempi rotu on kyseessä sitä enemmän kuukausia menee siihen, että koiran rakenne on lopettanut kasvunsa, isojen rotujen kasvu saattaa päättyä vasta 18kk iässä.

Koiranpentua ja nuorta koiraa kannattaa liikuttaa pehmeällä alustalla ja tarjota omaehtoista liikuntaa. Koiranpennuilla on syntyessään normaalit lonkat. Lonkkanivelen muutokset alkavat kehittyä noin kahden kuukauden iässä, lonkkanivelen dysplasia on todettu periytyväksi sairaudeksi, mutta lonkkaniveldysplasia on usean eri tekijän aiheuttama häiriö lonkkanivelen kehityksessä. Kehittymiseen vaikuttavat perimän lisäksi ruokinta ja siihen liittyvä nopea kasvu ja painon nousu, sekä liikunta tai pentuajan tapaturma, lieväkin vamma tai nivelen tulehtuminen voi vaikuttaa lonkkavian kehittymiseen.

Tutkimus voidaan tehdä ottamalla röntgenkuva, ja lähettämällä se lausuttavaksi Kennelliittoon. Useilla roduilla on oma PEVISA, joka määrittää tarvittavat luustokuvat. 

Lonkkanivel

Vierellä olevassa kuvassa A-lonkat (lausuttu Kennelliitto) n. 14kk ikäinen koira.

Suomessa on käytössä A, B, C, E -asteikko. FCI:n ohjeiden mukaisesti koiran on kuvattaessa oltava vähintään 12 kk ikäinen, joidenkin rotujen osalta vielä vanhempi.

Ulkoimailla koirat saavat seuraavat lausunnot: A - Excellent, B- Good/Fair C-Borderline